İMİPRAMİN + DESİPRAMIN (IMIPRAMINE + DESIPRAMINE)

Testin amacı: Farmakoterapiyi  optimize etmek veya  hasta uyumunu takip etmek
Test Kodu:  
Yöntem: Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Çalışma günleri:  Pzt, Çar, Per, Cuma
Rapor verme süresi : 48 saat
Numune gereklilikleri: Sitrat antikoagülanlı; mavi biyokimya tüpü
Örnek alma zamanı: Kararlı durum (steady state) ,  doz öncesi (through-vadi)
Kararlı Durum:  
Numune hazırlama:  Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi,  örnek alımını takip eden 2 saat içinde  gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma  ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir.
Numune ret nedenleri Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı  tüp kullanımı 
Transfer Sıcaklığı:  Soğuk zincir
Stabilite: Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 5 gün, buzdolabında 2 hafta, dondurulmuş halde 6 ay
Fenotipleme:  Fenotip tayini için aktif metabolit olan Desipramin düzeyi de talep edilmelidir.
Terapötik aralık: 175–300 ng/mL (Terapötik aralık madde ve metabolitlerin konsantrasyonlarının toplamı olarak verilmiştir.)
Supra terapötik aralık:  -
Alarm düzeyi: >300 ng/mL
Toksik düzey:  >300 ng/mL
Açıklama: Terapötik aralık;  plazma veya serumda  son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar  için terapötik aralık tanımlanmamıştır.
   
Toksisite  Toksik konsantrasyonlar antikolinerjik etkilere uyuşukluk ve kardiak anomalilere neden olur.
  Farmakogenetik:
Metabolizasyon: İmipramin; desipramine  metabolize edilir.
Metabolik yol:  CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6
İnhibisyon: -
İndüksiyon -
Fenotip:  Desipramin / İmipramin oranına  (metabolik oran- metabolic ratio)  göre fenotip tespit edilir.
Normal Metabolizör (EM):  0.6-3.2
Yavaş Metabolizör (PM) : < 0.6
Hızlı Metabolizör (UM):  > 3.2

21/05/2019 12:41