HALOPERİDOL (HALOPERIDOL)

Testin amacı: Farmakoterapiyi  optimize etmek veya  hasta uyumunu takip etmek*
Test Kodu:  
Yöntem: Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Çalışma günleri:  Pzt, Çar, Per, Cuma
Rapor verme süresi : 48 saat
Numune gereklilikleri: Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü
Örnek alma zamanı: Kararlı durum (steady state) ,  doz öncesi (through-vadi), 
Kararlı durum  
Numune hazırlama: Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi,  örnek alımını takip eden 2 saat içinde  gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma  ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir.
   
Numune ret nedenleri Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı  tüp kullanımı 
Transfer Sıcaklığı:  Soğuk zincir
Stabilite: Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, dondurulmuş halde1 ay
   
Terapötik aralık : 1-10 ng/mL
Supra terapötik aralık:  10-15 ng/mL
Alarm düzeyi: 15 ng/mL
Toksik düzey:   > 15 ng/mL
Toksisite: İrrevrsible tardif diskinezi, parkinson benzeri ekstrapiramidal reaksiyonlar, nöroleptik malign sendrom. Daha hafif yan etkiler hipotansiyon, antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, kabızlık ve idrar retansiyonu) ve sedasyon
   
  Farmakogenetik:
Metabolizasyon:  
Enzim ve Taşıyıcı Proteinler:  CYP2D6, CYP3A4, AKR, UGT, P-gp (ABCB1)
İnhibisyon:  
İndüksiyon:  
Fenotip:   
Sinonim: Norodol
  Leptol
  Sedaperidol

29/05/2019 07:56